Friday, January 25, 2008

Flying high

Location: Dubai
Camera: Nikon D70
By Lensa FND

1 comment:

Rusdi Abu Bakar said...

Perfect catch!!! selari dengan awan dekat sebelah tu
*****